psscoctober2014001029.jpg
PHILIPPINE SOCIAL SCIENCE COUNCIL
What's happening
The Philippine Social Science Council (PSSC) is a private, non-stock, non-profit organization of professional social science associations and social science research and instructional institutions in the Philippines.
psscoctober2014001022.png psscoctober2014001021.png psscoctober2014001020.png psscoctober2014001019.png psscoctober2014001018.png psscoctober2014001017.png psscoctober2014001016.gif
WIKA NG PAGKAKAISA O PAGKAKAISA SA WIKA?
Ang unang limbag ng Social Studies Corner ay naka-alay sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa, na idinaraos mula sa ika-1 hanggang sa ika-31 ng Agosto kada taon. Ang pagdiriwang na ito ay alinsunod sa initanakdang Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1041, s.1997. Sa taong 2014, ang paksang-diwa ay “Wika ng Pagkakaisa.”
Aging in Asia-Pacific: Balancing the State and the Family

- a publication of council- member papers from the 20th AASSREC Conference
Religion and Revolution, The Philippine Religious Experience and EDSA
Energzing the Philippine Social Sciences for the ASEAN Community Conference
Videos are now available at the PSSC Channel.
PHA's Pocket Lecture Series: is now available in PSSC's YouTube channel.
 16-18 October 2014, Mindanao State University, Gen. Santos City
Conference Theme: Crises, Resiliency and Community: Sociology in the Modern Age
Philippine Sociological Society Annual Conference
14 November 2014,Hotel InterContinental
 Conference Theme: Forging Ahead: The Philippines as a Developed Economy by 2050
Philippine Economic Society Annual Meeting
psscoctober2014001005.png
© Copyright 2014
Philippine Social Science Council
PSSCenter, Commonwealth Ave.,
Diliman, Quezon City, 1101 Philippines
pageviews=1 (292×88)
psscoctober2014001004.png
psscoctober2014001003.png