pssc2014final001028.jpg
PHILIPPINE SOCIAL SCIENCE COUNCIL
What's happening
The Philippine Social Science Council (PSSC) is a private, non-stock, non-profit organization of professional social science associations and social science research and instructional institutions in the Philippines.
pssc2014final001021.png pssc2014final001020.png pssc2014final001019.png pssc2014final001018.png pssc2014final001017.png pssc2014final001016.png pssc2014final001015.gif
WIKA NG PAGKAKAISA O PAGKAKAISA SA WIKA?
Ang unang limbag ng Social Studies Corner ay naka-alay sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa, na idinaraos mula sa ika-1 hanggang sa ika-31 ng Agosto kada taon. Ang pagdiriwang na ito ay alinsunod sa initanakdang Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1041, s.1997. Sa taong 2014, ang paksang-diwa ay “Wika ng Pagkakaisa.”
Aging in Asia-Pacific: Balancing the State and the Family

- a publication of council- member papers from the 20th AASSREC Conference
Religion and Revolution, The Philippine Religious Experience and EDSA
Energzing the Philippine Social Sciences for the ASEAN Community Conference
Videos are now available at the PSSC Channel.
PHA's Pocket Lecture Series: is now available in PSSC's YouTube channel.
 21-23 August, 2014 Cagayan de Oro City
Conference Theme: Philippine Psychology in the Midst of Change
Psychological Association of the Philippines 51st Annual Convention
10-12 September 2014, Cebu City Conference Theme: Housing and Rehabilitation Statistics
Philippine Statistical Association Annual Conference
pssc2014final001003.png
© Copyright 2014
Philippine Social Science Council
PSSCenter, Commonwealth Ave.,
Diliman, Quezon City, 1101 Philippines
pageviews=1 (292×88)
pssc2014final001002.png
pssc2014final001001.png